MF

Időpontok

 

A csoportos képzési program időtartama 3 nap
Díja: 170.000,- Ft/fő + ÁFA
A képzési program díja magában foglalja a tananyag és a tanúsítvány valamint az ebéd és a napközbeni kávészünetek árát.
Igény szerint a képzés bentlakásos formában (szállással és napi háromszori ellátással) is megrendelhető.
A képzés helyszíne: Helios Panzió, 1121. Budapest Lidérc u. 5.

A képzés célja
A különböző minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi, kockázatcsökkentési, illetve az integrált irányítási rendszereket működtető szervezetek nagy részénél növekszik az alkalmazott mérőeszközök száma, a mérési feladatok köre széles és jelentősen megnőtt, illetve folyamatosan növekszik a mérési eredményeinek kompatibilitása, összeegyeztethetősége iránti igény.
Ez szükségessé teszi a szükséges korszerű metrológiai ismeretek elsajátítását. Az irányítási rendszerek tanúsítása során bizonyítani kell mind a mérőeszközök nyilvántartásával, kezelésével megbízott személy szakmai hozzáértését, mind a nyilvántartás, illetve az ellenőrzés hatékony működését.

Érintett munkakör és munkaterület

 • Érintett munkakör: mérőeszköz felügyelő

Munkaterület leírása:
A szervezet működése szempontjából fontos:

 • ellenőrző, vizsgálóberendezések és mérőeszközök nyilvántartásba vétele,
 • a nyilvántartás vezetése, kezelése, napra készen tartása,
 • a mérőeszközök ellenőriztetése, kalibráltatása, hitelesíttetése,
 • a mérőeszközök minősítése a követelmények ismeretében a mérőeszköz bizonyítványa alapján,
 • az eszközök megfelelőségének igazolása, jelölése,
 • a kalibrálási időközök felülvizsgálata

A képzésben való részvétel feltételei
Középiskolai végzettség és valamely mérésterületen szerzett gyakorlat

Tervezett képzési idő
3 munkanap: 24 óra (20 óra előadás; 4 óra gyakorlat, dokumentum audit; vizsga)

A képzés módszere:

 • Gyakorlatorientált intenzív csoportos képzés, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, tapasztalatok átadása, példamegoldások, irányított beszélgetések, írásos tananyag és fóliamásolatok, valamint egyéni felkészülés
 • A képzés modul rendszerű

Az oktatás egyén(ek)re szabott, figyelembe veszi a résztvevők szakképzettségét, szakterületi gyakorlatát és tapasztalatait, rátermettségét.

Képzési egységek (modulok)
Cél: elsődleges cél, hogy a képzési program elvégzése után a résztevők képesek legyenek az ISO 9001, az ISO/IEC 17025 és az ISO 10012 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerek egyik alapkövetelménye az ellenőrző, vizsgáló-, megfigyelő és mérőeszközök nyilvántartására, a nyilvántartás karbantartására, a mérőeszköz ellenőriztetés, a kalibráltatás vagy hitelesíttetés koordinálására, a mérőeszközök minősítésére a bizonyítványok alapján és a megfelelőség jelölésére vonatkozik

Főbb témakörök, előadások:

Mérés és metrológia 4 óra
Mérőeszközök 2,5 óra
Mérőeszközök metrológiai jellemzői 1,5 óra
Mérési hibák, korrekciók, mérési bizonytalanság 3 óra
Az etalonok és visszavezethetőség 1,5 óra
Mérőeszközök ellenőrzése 1 óra
A mérőeszközök ellenőrzésének törvényes alternatívái 2,5 óra
Eredmények közlése, dokumentum audit 2 óra
Mérőeszközök megfelelőségének értékelése 2 óra
Az újrakalibrálási időköz meghatározása és felülvizsgálata, konzultáció, vizsga 4 óra

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Teljesítményértékelés és vizsga
A résztvevők a képzési program során a konzultációkon szóban is folyamatosan számot adnak a szerzett ismeretekről. A három napos tanfolyam végén a hallgatók írásbeli, majd szóbeli vizsgát tesznek.

Értékelési szempontok:

 • Időre történő teljesítmények, valamint mennyiségi és minőségi követelmények teljesülése
 • Az írásbeli teszt vizsgán kétfokozatú minősítő skála alkalmazása: megfelelt, nem felelt meg (a megfelelőséghez minden szinten 80 %-os jó megoldási arány szükséges; a taneszközök, a tanfolyami jegyzetek használata lehetséges)

Tanúsítvány
A sikeresen vizsgázók a SZENZOR-METROLÓGIA Kft. által kiadott magyar és angol nyelvű "Mérőeszköz felügyelő" megnevezésű tanúsítványát, valamint a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer által generált tanúsítványt kapják.


< Többi tanfolyam